سرگرمیعمومیویژه

معنی و داستان ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد

ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خوردجکایت ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد

ضرب المثلآدم گرسنه سنگ را هم می خورد ” به طور کلی به این معناست که ارزش واقعی هر چیزی در وقت و جای خودش مشخص می شود.

کاربرد این ضرب المثل برای مواقعی است که شخصی بسیار گرسنگی کشیده است و ارزش واقعی کم ترین ماده ی غذایی را نیز می داند.

در این شرایط حتی مواد غذایی که در مواقع دیگر اصلا به چشم نمی آید حکم خوش طعم ترین غذای دنیا را برای شخص دارد.

در واقع همان گرسنگی است که باعث می شود ما قدر خوراک کمی که به دست آورده ایم را بدانیم و از آن نهایت لذت را ببریم.

این اصل در مسائل دیگر زندگی انسان نیز کاملا کاربرد دارد، یعنی زمانی قدر چیزی را می دانیم و به ارزش واقعی آن پی می بریم که واقعا به آن نیاز داشته باشیم.

ریشه و داستان ضرب المثل

روزی لقمان حکیم با پسرش در حال گذر از یک کوچه بودند که صدای اذان را شنیدند.

پسر لقمان گفت: پدر بهتر است اول برای نماز به مسجد برویم و پس از آن به خانه رفته و ناهار بخوریم، امروز مادر غذای خوشمزه ای برای ناهار آماده کرده است.

لقمان و پسرش راهی مسجد شدند و نماز را در آن جا خواندند و بعد تصمیم گرفتند به طرف خانه حرکت کنند، اما در همان لحظه لقمان مکثی کرد و گفت: اگر تو مطمئن هستی که مادرت غذای خوشمزه‌ ای برای ما آماده کرده به خانه برویم.

شنیدن این حرف از دهان لقمان، پسر را بسیار متعجب کرد، پسر با شگفتی پرسید: پدر آیا اتفاقی افتاده؟ به یاد ندارم تاکنون به این فکر کرده باشید که بهترین غذا ها را برای شما مهیا کرده باشند!

لقمان گفت: پسر عزیزم! فراموش مکن، هرگز چیزی نخوری مگر این که بهترین غذا ها باشد و هیچ جایی نخوابی مگر جایی که نرم‌ ترین و راحت‌ ترین بستر ها باشد.

پسر با تعجب بیش تر گفت: پدر جان با یک خوراک معمولی و رختخواب عادی هم می‌ توان زندگی کرد. اما لقمان حکیم سری تکان داد و حرف پسر را قبول نکرد.

مدتی از آن اتفاق گذشت، در یکی از روز ها لقمان و پسرش تصمیم گرفتند راهی سفر شوند، آن ها با این نیت از خانه خارج شدند و کمی که رفتند کنار رودخانه ای رسیدند، تقریبا ظهر شده بود به همین علت آن ها کنار رودخانه زیر سایه ی درختی نشستند تا کمی خستگی در کنند.

پسر جوان که خیلی خسته و گرسنه شده بود، به پدر گفت: کاش غذایی برای خوردن و جایی برای خوابیدن داشتیم.

لقمان کمی نان خشک همراه داشت آن را به پسر نشان داد و گفت: همین را برای خوردن داریم، اگر می‌ خواهی بخور و خودش نیز شروع به خوردن کرد.

پسر جوان که دیگر طاقت گرسنگی را نداشت از سر نا چاری تکه ای نان خشک از پدر گرفت و شروع به خوردن کرد، زمانی که نان تمام شد پسر گفت: کاش جای راحتی داشتیم و می توانستیم کمی استراحت کنیم.

لقمان بقچه اش را زیر سرش گذاشت و در همان جایی که نشسته بود به خواب رفت، پسر که خیلی خسته بود و توان پیاده روی مجدد را نداشت مانند پدرش بقچه‌ اش را زیر سرش گذاشت و به سرعت خوابش برد.

بعد از چند ساعتی که از خواب بیدار شدند، هر دو حال بهتری داشتند و نیروی تازه‌ ای گرفته بودند به همین خاطر آماده‌ ی حرکت شدند.

پسر رو به پدر کرد و گفت: هم غذای خوبی بود و هم خواب شیرینی و سپس دوباره به راه افتادند.

کمی که راه رفتند پسر به یاد روزی افتاد که با پدر از مسجد به خانه بر می گشتند، در آن روز پدر گفته بود بهترین خوراک را بخور و بهترین جا بخواب.

پسر رو کرد به پدر و گفت: پدر امروز ما نه خوراک خوبی خوردیم و نه جای خوبی خوابیدیم ولی من حال خیلی خوبی داریم.

لبخندی روی صورت لقمان نقش بست و با خوش رویی به پسرش گفت: فرزندم ما بهترین را خوردیم و بهترین جا خوابیدیم.

پسر گفت: حالا نان خشک خوردن و بر روی سنگ کنار رودخانه خوابیدن بهترین شد؟!

لقمان حکیم گفت: منظور من این بود که تا وقتی واقعا گرسنه نیستی چیزی نخور، انسان وقتی گرسنه است ارزش خوراک را می‌ داند. آدم گرسنه سنگ را هم می خورد، و وقتی کار کرده‌ ای و خیلی خسته‌ ای بخواب در آن صورت زمین سفت هم، همچون گهواره‌ ای نرم برای تو آرامش بخش خواهد بود.


(1) معنی و داستان ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد - مجله
06.12.2020 معنی ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد. مجله عصر پاییز این ضرب المثل بیان می کند که هر چیزی در جایگاه خودش ارزش دارد. داستان ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد


(2) معنی ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد - دانشچی
معنی آدم گرسنه سنگ را هم می خورد چیست. 1- یعنی اگر کسی واقعا گرسنه باشد، به طعم غذا توجهی نمی کند و هدف اصلی اش پر کردن شکم و رهایی از گرسنگی می شود. 2- این ضرب المثل را بیشتر برای افراد بهانه گیر به کار می برند که بیشتر اوقات از از غذایی که می خورند ایرادهای نابجا می گیرند.


(3) ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم میخورد
22.10.2021 داستان ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم میخورد مورد استفاده یعنی هر چیزی در جای خودش ارزش واقعی خود را نشان میدهد.


(4) معنی ضرب المثل سرش به سنگ خورد - دانشچی
Vor 2 Tagen معنی ضرب المثل سنگ تمام گذاشتن معنی ضرب المثل پشت دست داغ کردن معنی ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد معنی ضرب المثل تیرش به سنگ می خوره


(5) معنی ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم میخورد جدول یاب
لقمان حکیم گفت منظور من این بود که تا وقتی واقعا گرسنه نیستی چیزی نخور آدم وقتی گرسنه است ارزش خوراک را میداند. آدم گرسنه سنگ را هم می خورد. و وقتی کار کردهای و خیلی خستهای بخواب در آن صورت زمین سفت هم همچون گهوارهای نرم برای تو آرامش بخش خواهد بود.


(6) معنی ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد - بیا تو صفا
معنی آدم گرسنه سنگ را هم می خورد چیست 1- یعنی اگر کسی واقعا گرسنه باشد، به طعم غذا توجهی نمی کند و هدف اصلی اش پر کردن شکم و رهایی از گرسنگی می شود. 2- این ضرب المثل را بیشتر برای افراد بهانه گیر


(7) حکایت ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد - باشگاه
داستان ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد را در گزارش زیر بخوانید. حکایت ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد - باشگاه خبرنگاران خبر فارسی


(8) معنی ضرب المثل تیرش به سنگ می خوره - دانشچی
معنی ضرب المثل با یک غوره سردیش میکنه با یک مویز گرمیش معنی ضرب المثل بخت یکبار در خونه آدم را میزنه معنی ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد


(9) انشا در مورد جمله آدم گرسنه سنگ را هم می خورد - مرجع
18.05.2019 بهتر است این طور توضیح دهیم که ضرب المثل ما این معنی را باز می گرداند که وقتی فردی گرسنه است و واقع نیاز به غذا را در خود می بیند، حتی اگر بد غذا هم باشد تفاوتی ندارد که چه چیزی پیش و روی اوست، آن را مصرف کرده


(10) ضرب المثل های فارسی 400 ضرب المثل معروف همراه معنی و مفهوم
21.02.2021 آدمهای فقیر بیشتر ادا دارند-بیشتر عیب وایراد می گیرند. 26- آدم گرسنه سنگ را هم می خورد به کسی می گویند که بهانه مطلوب بودن غذا را از خوردن آن امتنا می کند. 27- آدم مفتخور خوش سلیقه می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 1 =

دکمه بازگشت به بالا