سبک زندگیعمومیویژه

مدل های جذاب و فرمول ترکیب رنگ موی مسی طلایی، شکلاتی و ماهاگونی

رنگ موی مسی

رنگ موی مسی یکی از رنگ هایی است که بیشتر مناسب پوست های تیره وگندمی و برنزه است.

ما در این پست فرمول های ترکیب و کاتالوگ رنگ موی مسی را برای شما ارائه کرده ایم.

ترکیب شماره یک از رنگ موی مسی : رنگ موی شماره 7.4 به مقدار 2.3 تیوپ و همچنین رنگ موی 6.4 به مقدار 1.3 تیوپ و اکسیدان شماره 9 را با هم ترکیب کرده و بر روی مو بگذارید.

ترکیب شماره دو برای رنگ موی مسی: رنگ موی شماره 77.44 به مقدار 2.3 تیوپ وهمچنین رنگ موی شماره 6.4 به مقدار 1.3 تیوپ و اکسیدان شماره 9 % را ترکیب کرده و بر روی مو بگذارید.

ترکیب شماره سه از رنگ موی مسی: رنگ موی شماره 6.43 به مقدار 1.3 تیوپ و همچنین رنگ موی شماره 6.43 به مقدار 1.3 تیوپ و رنگ موی شماره 77.43 به مقدار 1.3 تیوپ و اکسیدان شماره 9% را با هم ترکیب کرده و بر روی مو بگذارید.

رنگ موی بلوند مسی

رنگ موی بلوند مسی , عکس و مدلرنگ موی بلوند مسی

ترکیب شماره یک برای رنگ موی بلوند مسی: شما برای تهیه این رنگ مو احتیاج به رنگ مو با شماره 10.44آلبورابه مقدار 2.3 تیوپ ورنگ موی7.44به مقدار 1.3 تیوپ و اکسیدان شماره 9%دارید.

ترکیب شماره دو برای تهیه رنگ موی بلوند مسی: برای تهیه این رنگ موی جذاب شما احتیاج به رنگ موی شماره 8.43به مقدار 2.3 تیوپ و در این ترکیب به واریاسیون نارنجی 0.43 ولابه مقدار 1.3 تیوپ و اکسیدان شماره 9دارید.

ترکیب شماره سه برای رنگ موی بلوند مسی: برای تهیه این رنگ مو شما احتیاج به رنگ k7به مقدار 1.3 تیوپ و همچنین رنگ موی E18آتوسا به مقدار 1.3 تیوپ و اکسیدان شماره 9 دارید .

ترکیب شماره چهار برای تهیه رنگ موی بلوند مسی: برای تهیه این رنگ مو شما احتیاج به رنگ موی شماره 4.4 به مقدار 1.3 تیوپ و رنگ موی شماره 8.43 به مقدار 1.3 تیوپ و رنگ موی شماره 6.74 به مقدار 1.3 تیوپ و اکسیدان شماره 9 دارید .

ترکیب شماره پنج برای تهیه رنگ موی بلوند مسی: برای تهیه این رنگ مو شما احتیاج به رنگ موی شماره 88.43به مقدار 1.3 تیوپ و رنگ موی K8به مقدار 1.3 تیوپ ورنگ موی 8.44 به مقدار 1.3 تیوپ و اکسیدان شماره 9 دارید.

رنگ موی مسی آتشین

عکس رنگ موی مسی آتشینرنگ موی مسی آتشین

پایه موهای خود را به شماره 7 ویا 8 برسانید، سپس رنگ موی شماره 9.44 به مقدار 1.2 تیوپ وهمچنین رنگ موی 7.46 به مقدار 1.4 تیوپ و رنگ موی 6.23به مقدار 1.4 تیوپ و اکسیدان شماره 6 را ترکیب کرده و بر روی مو بگذارید.

رنگ موی مسی نارنجی

مدل رنگ موی مسی نارنجیرنگ موی مسی نارنجی

پایه موی خود را به شماره 6 برسانید این کار را می توانید توسط رنگ موی 000 انجام دهید سپس رنگ موی مسی به مقدار 70 میل و مسی متوسط 20 میل وبلوند نارنجی به مقدار 30 میل و واریاسون نارنجی به مقدار 2 سانتی متر و واریاسیون نقره ای به مقدار 5 سانتیمتر واکسیدان شماره 9 را ترکیب کرده بر روی مو بگذارید.

کاتالوگ رنگ موی مسی طلاییرنگ موی مسی طلاییعکس رنگ موی مسی ماهاگونیرنگ موی مسی ماهاگونیمدل رنگ موی مسی شکلاتیرنگ موی مسی شکلاتیرنگ موی مسی روشن , عکس و مدلرنگ موی مسی روشن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + هفت =

دکمه بازگشت به بالا