سرگرمیعمومیویژه

ضرب المثل و جملات انگلیسی درباره دروغ گفتن با ترجمه فارسی

ضرب المثل انگلیسی در مورد دروغ

ضرب المثل های معروف انگلیسی از سراسر جهان همراه با جملات و سخن بزرگان درباره دروغ گفتن و افراد دروغگو

ضرب المثل و جملات انگلیسی درباره دروغضرب المثل و جملات انگلیسی درباره دروغ

Ask no questions and hear no lies. ~ Traditional Proverb

سوالی نپرسید تا دروغی نشنوید. ” ضرب المثل سنتی”

***

Lies are usually caused by undue fear of men. ~ Hasidic Proverb

دروغ ها معمولا توسط ترس های بی مورد مردان ایجاد می شود. “حسیدیک”

***

The punishment of a liar is that he is never believed

even when he speaks the truth. ~ Hebrew Proverb

مجازات یک دروغگو این است که هیچ وقت کسی باورش نمی کند، حتی وقتی حقیقت را می گوید. ” عبری”

***

“They say” is often a great liar. ~ Traditional Proverb”

“آن ها می گویند” اغلب یک دروغ بزرگ است.

***

A lie has no author, nor a liar a conscience. ~ Indian Proverb

نه دروغ نویسنده ای دارد و نه دروغگو، وجدان! “هندی”

***

The liar’s mother is a virgin. ~ Arabian Proverb

مادر دروغگو باکره است. “عربی”

***

An old man telling lies is like a rich man stealing. ~ Russian Proverb

پیرمرد در حال دروغ گویی مانند مرد ثروتمند در حال دزدی کردن است. “روسی”

***

You can lock your door from a thief, but not from a damned liar. ~ Virgin Islander Proverb

شما می توانید در خود را در برابر یک دزد قفل کنید اما از یک دروغگوی جهنمی نمی توانید! ” ویرجینی”

***

Hearsay is half lies. ~ Dutch Proverbs

شایعه، نیمی دروغ است. ” هلندی”

***

To quote lies is also lying. ~ Turkish Proverb

نقل قول دروغ ها هم دروغ گویی است. ” ترکیه ای”

***

There are such things as false truths and honest lies. ~ Gypsy Proverb

چیزهایی به عنوان حقایق غلط و دروغ های درست وجود دارند.

***

A liar’s house is on fire and no one believes him. ~ Turkish Proverbs

خانه دروغگو در آتش است و هیچ کس او را باور ندارد. “ترکیه ای”

***

A miser and a liar bargain quickly. ~ Greek Proverbs

آدم خسیس و دروغگو به سرعت معامله می کنند. “یونانی”

***

Lies are accepted once, not twice. ~ Islamic Proverb

دروغ ها یک بار پذیرفته می شوند نه دو بار. ” اسلامی”

***

Show me a liar, and I’ll show you a thief. ~ French Proverb

یک دروغگو به من نشان بدهید تا یک دزد را به شما نشان بدهم. ” فرانسوی”

***

Excuses are always mixed with lies. ~ Arabian Proverb

عذر و بهانه ها همیشه با دروغ ها مخلوط می شوند. “عربی”

***

One never accuses without a little bit of lying. ~ Chinese Proverb

هیچکس کسی را بدون کمی دروغگویی متهم نمی کند. “چینی”

***

A liar is worse than a thief. ~ Traditional Proverb

یک دروغگو از دزد هم بدتر است.

***

He who lies for you will lie about you. ~ Arabian Proverb

کسی که برایت دروغ می گوید درباره تو هم دروغ خواهد گفت. “عربی”

***

Great talker, great liar. ~ French Proverb

سخنور بزرگ، دروغگوی بزرگ! “فرانسوی”

***

When a liar speaks the truth, he is sick. ~ Romanian Proverbs

هنگامی که یک دروغگو حقیقت را بیان کند او بیمار است. “رومانیایی”

***

Except for my father and my mother everybody lies. ~ Berber Proverb

به جز پدر و مادرم هر کسی دروغ می گوید. “بربری”

***

Beware: some liars tell the truth. ~ Arabian Proverb

حواست باشد: برخی دروغگوها حقیقت را می گویند. “عربی”

***

There are many lies but barely one truth. ~ Ukrainian Proverbs

دروغ های زیادی وجود دارد اما به ندرت یک حقیقت یافت می شود. “اوکراینی”

***

In the lake of lies there are many dead fish. ~ Russian Proverbs

در دریاچه دروغ ها ماهی های مرده زیادی وجود دارد. “روسی”

***

With lies you may go ahead in the world, but you can never go back

با دروغ گفتن ممکن است در جهان رو به جلو بروید اما هرگز به عقب نمی توانید برگردید. “روسی”

***

The liar will travel the world over, but chooses not to go back home. ~ Polish Proverbs

دروغگو در سراسر جهان سفر خواهد کرد اما برگشتن به خانه را انتخاب نمی کند. “لهستانی”

***

Lying and stealing are next door neighbors. ~ Arabian Proverb

دروغ گفتن و دزدی همسایه های هم هستند. “عربی”

***

The path of a liar is short. ~ Swahili Proverbs

مسیر یک دروغگو کوتاه است. ” زبان سواحلی”

***

متن انگلیسی در مورد دروغ

Honesty is the best policy

صداقت بهترین سیاست است.

***

A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes

یک دروغ می تواند نصف دنیا را سفر کند در حالی که

حقیقت هنوز در حال پوشیدن کفش هایش است! “مارک تواین”

***

He who permits himself to tell a lie once, finds it much easier to do it a second and a third time till at length it becomes habitual

کسی که به خودش اجازه می دهد یکبار دروغ بگوید، بار دوم و سوم برایش راحت تر می شود

تا زمانی که عادتش شود. “توماس جفرسون”

***

There is nothing in the world more shameful than establishing one’s self on lies and fables

هیچ چیز در جهان شرم آورتر از این نیست که کسی خودش را براساس دروغ ها سازمان دهی کند. “گوته”

***

A lie with a purpose is one of the worst kind, and the most profitable

دروغ هدفمند از بدترین و سودآورترین دروغ ها است. “پیتر دان”

***

I detest the man who hides one thing in the depth of his heart and speaks forth another

از مردی که چیزی را در اعماق قلبش پنهان می کند و در ظاهر چیز دیگری می گوید متنفرم. “هومر”

***

A lie never lives to be old

دروغ هرگز زندگی نمی کند تا پیر شود.

***

If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed

اگر یک دروغ به اندازه کافی بزرگ بگویید و آن را به اندازه کافی تکرار کنید، باور خواهد شد. “هیتلر”

***

I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you

ناراحت این نیستم که تو به من دروغ بگویی، ناراحتم که از حالا به بعد نمی توانم تو را باور کنم. “نیچه”

***

Half a truth is often a great lie

اغلب اوقات نصف حقیقت دروغی بزرگ است. “فرانکلین”

***

If you tell the truth, you don’t have to remember anything

اگر حقیقت را بگویید مجبور نیستید چیزی را به خاطر بسپارید. “مارک تواین”


(1) ضرب المثل و جملات انگلیسی درباره دروغ گفتن با ترجمه فارسی
ضرب المثل و جملات انگلیسی درباره دروغ گفتن با ترجمه فارسی


(2) جملات و ضرب المثل های انگلیسی راجع به دروغ همراه با معنی آن ها - تــــــــوپ تـــــــــاپ
جملات و ضرب المثل های انگلیسی راجع به دروغ همراه با معنی آن ها - تــــــــوپ تـــــــــاپ


(3) ضرب المثل های معروف انگلیسی درباره موفقیت با معنی فارسی
ضرب المثل های معروف انگلیسی درباره موفقیت با معنی فارسی


(4) ضرب المثل و جملات انگلیسی زیبا در مورد خداوند با ترجمه فارسی
ضرب المثل و جملات انگلیسی زیبا در مورد خداوند با ترجمه فارسی


(5) ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی 222 تا به همراه مثال و ترجمه فارسی آکادمی پویا کاوسی
ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی 222 تا به همراه مثال و ترجمه فارسی آکادمی پویا کاوسی


(6) زبان دانلود - ضرب المثل زبان انگلیسی زبان دانلود جامعترین وب سایت آموزش زبان و مهاجرت
زبان دانلود - ضرب المثل زبان انگلیسی زبان دانلود جامعترین وب سایت آموزش زبان و مهاجرت


(7) ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی - سیدرضا بازیار
ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی - سیدرضا بازیار


(8) چند ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی - کامل هلپ کده
چند ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی - کامل هلپ کده


(9) جملات انگلیسی در مورد خیانت به همراه ترجمه فارسی - تــــــــوپ تـــــــــاپ
جملات انگلیسی در مورد خیانت به همراه ترجمه فارسی - تــــــــوپ تـــــــــاپ


(10) ضرب المثل های انگلیسی عاشقانه و دوست داشتن عشق با ترجمه فارسی
ضرب المثل های انگلیسی عاشقانه و دوست داشتن عشق با ترجمه فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =

دکمه بازگشت به بالا